Výroční zpráva

S ohledem na krátké působení, první výroční zpráva bude zveřejněna v roce 2019.