Prague International Indie Film Festival
Nový mezinárodní festival krátkých filmů je mnohem víc než běžná soutěžní
přehlídka. Klade si za cíl pomáhat začínajícím tvůrcům a studentům
prezentovat svou práci, seznámit se se zajímavými lidmi. Slibuje, že bude
skvělou příležitostí pro navazování pracovních kontaktů mezi filmovými tvůrci,
které jim pak pomohou zahájit nové projekty.
Prague International Indie Film Festival uděluje čtvrtletně ceny „Vítěz“ a
„Čestné ocenění“. Držitelé obou těchto cen mohou pak být nominováni na hlavní
cenu na každoročním slavnostním udělování cen v Praze. Všichni ocenění a
nominovaní filmaři budou ohlášeni na webových stránkách sociálních sítích
festivalu. Organizátoři festivalu vydají každoročně tiskovou zprávu se jmény
všech vítězů, čím zvýší jejich šance na propagaci a distribuci oceněných filmů.
Nominovaní a vítězové mají také možnost uveřejnit svůj filmový plakát,
synopsi, fotografie a trailer na naší webové stránce a sociálních médiích.