Divadelní a kulturní spolek Estela Productions byl založen v roce 2018, za účelem podpory a rozvoje kulturního dění v České Republice, zejména v Praze. Jeho cílem je vzdělávat, rožšiřovat, zkvalitňovat a prohlubovat kulturní život, vnímání ve společnosti.
Svého cíle se snaží dosáhnout organizováním akcí v oblasti divadla, filmu, kultury, literatury, a to konkrétní tvorbou divadelních představení, filmů, podporou, či samotnou organizací festivalů, kulturních pořadů apod.
S nápadem vytvořit tento spolek přišla herečka, producentka Eva Alner Jízdná, která měla po svém dlouholetém působení v kultuře a v médiích velkou uměleckou potřebu vytvářet projekty, které se nemusí podřizovat komerčním tlakům, ziskovosti a které sázejí především na kvalitu a umělecký přínos.