Divadelní a kulturní spolek Estela productions byl založen za účelem podpory a rozvoje kulturního dění v České Republice, zejména v Praze. Jeho cílem je vzdělávat, rožšiřovat, zkvalitňovat a prohlubovat kulturní život, vnímání ve společnosti.
Svého cíle se snaží dosáhnout organizováním akcí v oblasti divadla, kultury, literatury a výtvarného umění, a to konkrétně tvorbou divadelních představení, organizací výstav, koncertů, literárních pořadů apod.
S nápadem vytvořit tento spolek přišla herečka a producentka Eva Alner Jízdná, jež měla po svém dlouholetém působení v kultuře a v médiích velkou uměleckou potřebu vytvářet projekty, co se nemusí podřizovat komerčním tlakům, ziskovosti a sázejí především na kvalitu a umělecký přínos.
Během své činnosti navázal spolek spolupráci s Divadlem Marianny Arzumanové, pod jejímž jménem také uvádí svou první divadlení hru Traktát o lásce, a to v prostorách Divadla v Celetné. Mimo tuto scénu spolek hostuje i na dalších divadelních scénách.